VYDAVATELSTVÍ

 

Vydavatelství začalo působit již v roce 1997. Vydáváme malonákladové tituly nejrůznějších žánrů.
Tituly jsme schopni zpracovat od rukopisu, přes profesionální typografii a korektury až k finální knižní podobě včetně vydavatelského servisu (přidělení ISBN a rozesílání povinných výtisku). Kapacita vydavatelství je zpravidla volná. Krédem naši práce je kvalita, serióznost a radost z dobré knihy.

Jeho hlavní činností bylo i vydávání informačního periodika „pro celou oblast Hlučínska". Měsíčník vycházel nepřetržitě od roku 1997-2010 a stal se tradičním titulem zaměřeny i na nářečí místního regionu.

 

Měsíčník Zrcadlo Hlučínska